Š.m. kovo 20 d. Italijos ir Lietuvos prekybos rūmai dalyvavo konferencijoje „Lietuviško pieno ūkio perspektyvos“, kurią LR žemės ūkio ministerijoje organizavo Žemdirbių ir žemės ūkio produktų gamintojų ir perdirbėjų asociacija. Konferencijos dalyviai – ūkininkai, ekonomistai, politikai, svečiai iš užsienio, valdžios atstovai, kiti suinteresuotieji.

Konferenciją sveikinimo kalbomis pradėjo LR žemės ūkio ministras Bronius Markauskas bei Žemdirbių ir žemės ūkio produktų gamintojų asociacijos pirmininkas Algirdas Mačiulaitis. Renginio metu buvo aptartos Lietuvos pieno sektoriaus aktualijos, kalbama apie pieno produktų sektoriaus finansavimą, vystymą, ypatingai daug dėmesio buvo skiriama eksporto ir konkurencijos tarptautinėje rinkoje klausimams. Konferencijoje taip pat dalyvavo pranešėjai iš kitų šalių (Lenkijos, Izraelio, Italijos), kurie pristatė savo šalių situaciją pieno sektoriuje.

Italijos ir Lietuvos prekybos rūmų generalinis sekretorius Ugo Meucci skaitė pranešimą apie lietuviško pieno eksporto galimybes į Italiją, pristatė Italijos pieno rinkos ypatumus. Būtent pienas ir iš jo gaminami produktai Italijoje užima pirmąją vietą maisto sektoriuje ir sudaro daugiau kaip 12 procentų bendros šio sektoriaus apyvartos. Susirinkusiems konferencijos dalyviams generalinis sekretorius klabėjo ne tik apie pieno produktų importo bei eksporto tendencijas, kainas, ateities perspektyvas Italijoje, tačiau kartu pristatė įmonę Megamente Srl, kuri pieno produktų sektoriuje veikia jau daugiau kaip 30 metų ir gali būti tapti patikimu eksporto į Italiją partneriu Lietuvos pieno gamintojams.