1918 m. vasario 16 dieną Lietuvos Taryba vienbalsiai pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, paskelbusį, kad Lietuva tampa nepriklausoma valstybe.

Šiais metais švenčiame 101-erius Lietuvos nepriklausomybės metus.

Šia proga Italijos ir Lietuvos prekybos rūmai linki visiems vienybės, išminties ir prasmingų darbų.