Klientams, su kuriais esame sudarę bendradarbiavimo sutartis, teikiame mokesčių/apmokestinimo konsultacijas, buhalterio ir buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas (nuo įmonės įsteigimo iki tiesioginės pagalbos pildant buhalterinę apskaitą).
Tvarkome buhalterinės apskaitos dokumentus naudodami modernias apskaitos programas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartais, Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais numatytais teisės aktais.
Prisiimame atsakomybę dėl teikiamų buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų kokybės, teisingos apskaitos vedimo bei užtikriname kliento teikiamų dokumentų konfidencialumą.

Savo klientams teikiame ne tik buhalterio, bet ir visos verslo valdymo komandos kartu su priskirtu komandos vadovu paslaugas – tokiu būdu užtikrinamas aukščiausios kokybės paslaugų teikimas ir pridėtinės vertės klientui kūrimas.

 

Siūlomos buhalterinės apskaitos paslaugos:

 • Individualaus sąskaitų plano ruošimas, apskaitos politika ir fiskalinė strategija;
 • Pirminių apskaitos dokumentų registravimas apskaitoje ir buhalterinės apskaitos vedimas;
 • Mėnesinė finansinės padėties ataskaita;
 • Įmonės steigimas ir registravimas pagal PVM nuostatas;
 • Mėnesinių PVM ataskaitų ruošimas ir teikimas;
 • Įdarbinimo dokumentų šablonai ir sutartys užsienio partneriams, darbuotojų darbo užmokesčio apskaita ir mokesčių, susijusių su darbo užmokesčiu mokėjimas;
 • Socialinio draudimo mokesčių apskaita, darbuotojų ir akcininkų sveikatos draudimo apskaita, mokesčių apskaičiavimo dokumentai ir informacijos apie apdraustus asmenis teikimas administruojančiai institucijai (SODRA);
 • Mokesčių dokumentų ruoša;
 • Ataskaitinio laikotarpio apskaitos uždarymas laikotarpio pabaigoje;
 • Metinės mokesčių deklaracijos paruošimas ir pateikimas administruojančiai institucijai;
 • Metinių finansinių ataskaitų ruošimas: balansas, pelno ir nuostolio ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, ir aiškinamasis raštas;
 • Mokesčių konsultacijos, fizinių ir juridinių asmenų apmokestinimas, PVM;
 • Įmonės atstovavimas VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) atliekant mokesčių patikrinimus pagal PMĮ (Pelno mokesčio įstatymas), PVMĮ (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas), GMPĮ (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas) numatytus reikalavimus.
 • Ataskaitų įmonės vadovams/akcininkams ruošimas;

 

Įprastai mūsų ekspertai teikia šias paslaugas:

 • Įgalioto asmens teikiamos nuolatinės buhalterinės ir mokesčių konsultacijos lietuvių, italų ir anglų kalbomis;
 • Finansinių operacijų ir pirminių apskaitos dokumentų registracija;
 • Nuolatinis (periodinis) apskaitos operacijų ataskaitų, susijusių su pirkėjais ir tiekėjais, spausdinimas;
 • Prieigos klientui suteikimas tam, kad jis galėtų pats savarankiškai peržiūrėti ir patikrinti informaciją;
 • Periodinis sąskaitų, be koregavimų, spausdinimas;
 • Privalomų apskaitos dokumentų spausdinimas pagal nustatytas normas;
 • Bendrojo žurnalo spausdinimas pagal nustatytas normas;
 • Kliento konsultavimas PVM apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais, PVM deklaracijų ruošimas;
 • Apskaitos dokumentų kopijų saugojimas;
 • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas;
 • Dokumentacijos paruošimas elektroniniu būdu tam, kad nereikėtų rūpintis parašais ar sutarčių pristatymu.

 

Norint užsisakyti paslaugą, prašome užpildyti paslaugų užsakymo anketą ( arba ) ir atsiųsti el. paštu info@ilcc.it.

 

Įprasta kaina Kaina nariams
Sutartinė 20% nuolaida