Mūsų klientams, steigiantiems įmonę, padedame finansiniais ir mokestiniais klausimais.

Dėl patikimo kontaktų tinklo Lietuvoje ir Italijoje galime pasiūlyti įvairių specialistų (notarų, verslo įmonių ir advokatų kontorų), pasižyminčių aukštu profesionalumu ir atsakomybe, paslaugas.

 

Lietuvoje gali būti steigiami šie verslo subjektai:

 • Individuali įmonė – savininkas yra visiškai atsakingas už visą kapitalą ir įmonės įsipareigojimus;
 • Bendros(ios) partnerystės įmonė (neribotų atsakomybių) – sudaryta iš 2-20 narių;
 • Ribotos partnerystės įmonė – turinti kintamą narių skaičių, kurie sudaro 2 kategorijas: bendri partneriai, vieningi vadovai ir ribotos atsakomybės partneriai, atsakingi investuoto akcinio kapitalo dalimi;
 • Vieša akcijų bendrovė –, viešai deklaravusi kapitalą;
 • Viešų arba privačių akcijų bendrovė;
 • Kooperatyvinės įmonės.

Lietuvoje geriausia teisinė forma pradėti įmonės veiklą yra ribotos atsakomybės įmonė (uždaroji akcinė bendrovė) – tiek dėl spartesnio įsteigimo proceso, tiek dėl paprastesnių steigimo reikalavimų.

 

Įmonės steigėjas, nusprendęs Lietuvoje pradėti įmonės veiklą, turi paruošti šiuos dokumentus:

 • Sprendimą atidaryti įmonę;
 • Išrašą iš įmonės registro ir/ar įmonės steigėjo registracijos sertifikatą. Dokumentai privalo būti įteisinti/sertifikuoti pagal Hagos konvencijos reikalavimus;
 • Advokato įgaliojimą advokatų firmai atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus bendrovės įsteigimui. Dokumentai privalo būti įteisinti/sertifikuoti pagal Hagos konvencijos reikalavimus;
 • Bendrovės generalinio direktoriaus parašo pavyzdį.

 

Pagrindiniai etapai, steigiant naują įmonę:

 • Įmonės steigimo sutarties sudarymas;
 • Įmonės pavadinimo pasirinkimas;
 • Depozitinės sąskaitos banke atidarymas ir akcinio kapitalo įmokėjimas;
 • Įmonės įsteigimo dokumentų pasirašymas;
 • Dokumentų pasirašymas pas notarą;
 • Įmonės registracija juridinių asmenų registre;
 • Einamosios sąskaitos banke atidarymas.

Teikiame konsultacijas ir pagalbą visuose įmonės steigimo etapuose. Taip pat, esant poreikiui, rūpinamės reikalingų dokumentų vertimais.

 

Įmonės įsteigimo terminai:

Laiko terminai galutiniam įmonės patvirtinimui nėra reglamentuoti, tačiau įmonės registracija juridinių asmenų registre yra įvykdoma per 5 darbo dienas. Taigi visas procedūros laikotarpis gali užtrukti nuo 2 iki 3 savaičių.

 

Norint užsisakyti paslaugą, prašome užpildyti paslaugų užsakymo anketą ( arba ) ir atsiųsti el. paštu info@ilcc.it.

 

 

Įprasta kaina Kaina nariams
3.000,00 Eur 20% nuolaida
Kaina be PVM