Bankrotas, deja, tampa vis labiau paplitusi problema visame pasaulyje, o skolų išieškojimo paslauga – vis populiaresnė būtinybė. Jei atliekant skolos išieškojimą, skolininko pėdsakai nuveda į užsienio šalis, susiduriama su dar didesnėmis problemomis. Eksportuojanti įmonė turi įvertinti ne tik kliento nemokumo riziką, bet ir pačios šalies rinkos riziką. Tam, kad būtų atliktas sėkmingas skolos išieškojimas, yra būtina turėti specifines žinias apie teisines normas ir dvišalių sutarčių ypatumus.

Užsienio skolų išieškojimas vykdomas labai panašiu principu kaip ir nacionaliniu lygiu, tačiau įprastai užtrunka ilgiau dėl geografinio atstumo ir sudėtingesnės informacijos apie skolininką paieškos. Atlikus patikrinimo etapą, būtina skolininkui išsiųsti oficialų advokato įspėjimą, parašytą skolininko gimtąja kalba.

Praėjus laukimo laikotarpiui (įprastai 10 dienų), kuris nurodytas minėtame įspėjimo laiške, rekomenduojama, jei įmanoma, su skolininku susisiekti telefonu tam, kad būtų išsiaiškintos skolos sumokėjimo vėlavimo priežastys. Tik gavus kreditoriaus įgaliojimą bus imtasi teisiškai nustatytų skolos išieškojimo priemonių.

Teisinių procesų kainos (teisiniai mokesčiai ir honorarai advokatams bei apskaitininkams) yra apmokami kreditoriaus, tačiau vėliau išieškomi iš skolininko, jeigu jis yra mokus, kaip nustatyta Europos Bendrijos direktyvoje. Kainos yra apskaičiuojamos, remiantis oficialiomis lentelėmis, galiojančiomis skirtingose šalyse.

Kreditorius turi stengtis paruošti visus reikiamus dokumentus tam, kad palengvintų tolesnius teisinius veiksmus.

Pagrindiniai dokumentai reikalingi šiam procesui yra:

  • Uždelstų apmokėti skolininko sąskaitų kopijos;
  • Užsakymo kopija;
  • Važtaraščiai ar kiti prekių pristatymą patvirtinantys dokumentai;
  • Dokumentai, įrodantys ankstesnius įspėjimus;
  • Susirašinėjimas su skolininku.

 

Keletas Italijos ir Lietuvos prekybos rūmų patarimų įmonėms vykdančiomis veiklą užsienio valstybėse:

Dokumentų saugojimas

Skolos išieškojimo procesas, ypač užsienyje, reikalauja pagrindžiančių dokumentų. Prieš imantis bet kokių išieškojimo veiksmų, būtina išanalizuoti visus prieinamus dokumentus (sąskaitas faktūras, užsakymus ir jų patvirtinimus, prekių pristatymo dokumentaciją, priminimų apmokėti skolą kopijas ir įvairią susirašinėjimo korespondenciją). Pagrindžiančių skolos dokumentų turėjimas padidina galimybes sėkmingai atlikti skolos išieškojimo procesą.

Tik išsaugojus visus reikiamus dokumentus, galima tinkamai  atsakyti į dažnus skolininkų pasiteisinimus nemokėti ar atidėti nustatytą skolos apmokėjimo terminą.

Svarbu greitai reaguoti

Dažnai skolos išieškojimo sėkmę lemia išieškojimo proceso pradėjimas laiku. Itin uždelstą skolą bus sunkiau atgauti, ypač užsienyje, kur skolos išieškojimo terminai yra kitokie nei taikomi Lietuvoje.  Skola turi būti pradedama išieškoti kuo greičiau, atsižvelgiant į nustatytą apmokėjimo terminą. Tokie atvejai, kai skolininkas pradeda slapstytis arba paskelbia bankrotą, nėra itin dažnai pasitaikantys.

Nepalikite nieko atsitiktinumui

Atliekant skolos išieškojimo procedūrą užsienyje, elgiamasi labai atsakingai, nepaliekant nei vienos neapgalvotos detalės. Analizuojamos skirtingos mokėjimo priemonės ir sistemų ypatybės. Ne visada tokia pat komercinė ar teisinė priemonė, net jei ji ir priklauso tai pačiai kategorijai, yra pritaikoma tokiu pat būdu skirtingose šalyse; tai taip pat nereiškia, kad ta pati teisinė priemonė skirtingose šalyse gali padėti  veiksmingai atlikti skolos išieškojimą.

Internacionalizacija naujų galimybių šaltinis

Verslo veiklos vykdymas užsienio šalyse reiškia ne tik naujas plėtros galimybes, bet ir naujus iššūkius, susipažįstant su kitų šalių specifinėmis ypatybėmis. Tam, kad būtų užtikrinama kuo didesnė tikimybė atgauti skolą, rekomenduojama, prieš atliekant teisinius veiksmus, išsiaiškinti kliento šalies teisinių procesų ypatybes.

 

Norint užsisakyti paslaugą, prašome užpildyti paslaugų užsakymo anketą ( arba ) ir atsiųsti el. paštu info@ilcc.it.

 

Įprasta kaina Kaina nariams
Sutartinė 20% nuolaida