Padedame kompanijoms susigrąžinti Lietuvoje taikomą sumokėtą PVM. Dėl PVM susigrąžinimo gali kreiptis italų įmonės, turinčios būstinę Lietuvoje ir PVM mokėtojo kodą.

Teikiame Italijos ir Lietuvos prekybos rūmuose dirbančių profesionalų pagalbą internetu šiais klausimais:

  • Informacija apie būtinas sąlygas norint pateikti prašymą dėl PVM susigrąžinimo;
  • Būtinų dokumentų pateikimas;
  • Paruoštų pateikti dokumentų patikra;
  • Paraiškos susigrąžinti PVM pateikiamas atsakingai mokesčių institucijai;
  • Konsultavimas dėl informacijos teikimo mokesčių administratoriui Lietuvoje ir atsakymų rengimas;
  • Priimto mokesčių institucijos sprendimo vertinimas ir reikalavimų dėl apeliacijos teikimo atitikimo tikrinimas.

Paraiška dėl PVM susigrąžinimo dėl parduotų ar į Lietuvos Respubliką importuotų prekių/suteiktų paslaugų iš ES nepriklausančių šalių turi būti pateikta Lietuvos Respublikos mokesčių inspekcijai ne vėliau kaip einamųjų metų birželio 30 dieną (tais metais, kai atsiranda teisė susigrąžinti sumokėtą PVM). Siekiant užtikrinti sklandų proceso įgyvendinimą, prašymas dėl PVM susigrąžinimo pateiktas Italijos ir Lietuvos prekybos rūmams turi būti pateiktas ne vėliau kaip balandžio 15 dieną.

 

PVM apmokestinamų operacijų nustatymas

Pardavimas (įskaitant internetinį) privatiems subjektams Lietuvos teritorijoje, prekių pirkimas iš Lietuvos tiekėjų ir jų perpardavimas Lietuvoje yra tik kelios iš daugelio veiklų, kurioms priskaičiuojamas būtinas PVM ir taikomi atitinkami iš to kylantys įsipareigojimai.

Teikiame pagalbą konsultuojantis su mokesčių administravimo institucijomis šiais klausimais:

  • Lietuvoje vykdomos veiklos atitikimo PVM apmokestinimo kriterijams įvertinimas;
  • Lietuvos PVM mokėtojo kodo suteikimo prašymas;
  • Periodinių PVM mokėjimų tvarkymas ir PVM deklaracijų bei kitų prievolių, atsirandančių tapus Lietuvos PVM mokėtoju, tvarkymas;
  • Tarpininkavimas bendraujant su Lietuvos mokesčių administravimo institucijomis.

Prašymas grąžinti PVM permoką turi būti pateiktas nacionalinei mokesčių institucijai iki kitų metų, einančių po prašymo pateikimo, rugsėjo 30 d. Siekiant laiku pateikti prašymą, visa informacija turi būti pateikta Italijos ir Lietuvos prekybos rūmams ne vėliau kaip birželio 30 d.

 

Norint užsisakyti paslaugą, prašome užpildyti paslaugų užsakymo anketą ( arba ) ir atsiųsti el. paštu info@ilcc.it.

 

Įprastinė kaina Kaina nariams
Sutartinė 20 % nuolaida