Siekdami palengvinti ekonomiškai pagrįstų sprendimų priėmimą, ieškome ir atrenkame svarbiausią rinkos informaciją. Dėl didelės sukauptos patirties gebame padėti mūsų nariams ieškant svarbiausios informacijos, nustatant ir atliekant tikslinių rinkų tyrimus.

Išsami surinktų duomenų analizė leidžia identifikuoti rinkos potencialą ir patikimai įvertinti rinkos situaciją tam, kad būtų pagerinta prekybos politika ir būtų surastos tinkamiausios priemonės vykdyti veiklą atitinkamos šalies rinkoje.

 

Rinkos tyrimai gali būti atliekami įvairiai, pavyzdžiui:

 • Bendro pobūdžio informacijos parengimas apie užsienio rinką;
 • Įvadinė informacija apie galiojančią teisinę sistemą;
 • Ekonominė informacija (BVP ir kt.), informacija apie mokesčius ir kt.;
 • Gamybos sektoriaus struktūra ir sudėtis;
 • Pajamos, tenkančios vienam gyventojui (perkamoji galia);
 • Paklausos ir pasiūlos analizė (vietiniai gamintojai ir platintojai);
 • Plėtros greitis (paklausos augimo tendencijos, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius ir politinius veiksnius);
 • Verslo – pirkėjų bruožai (pokyčiai ir inovacijos, įmonių ypatybės);
 • Vartotojų – pirkėjų bruožai (kultūra, socialinės klasės, įpročiai, noras pirkti);
 • Pirkimo ypatybės (vieta ir dažnumas);
 • Vartotojų elgsena (intensyvumas);
 • Konkurencijos analizė;
 • Platinimo (paskirstymo) kanalai;
 • Italų įmonės, veikiančios šalyje;
 • Rinkos strategijos;
 • Reklaminė veikla;
 • Galimybių studijos;
 • Muito, importo taisyklės ir pan.

 

Norint užsisakyti paslaugą, prašome užpildyti paslaugų užsakymo anketą ( arba ) ir atsiųsti el. paštu info@ilcc.it.

 

Įprasta kaina Kaina nariams
Nuo 800,00 Eur 20% nuolaida
Kaina be PVM