Italijos ir Lietuvos prekybos rūmų prezidentei dr. Ievai Gaižutytei Italijos Respublikos Prezidentas Sergio Mattarella suteikė Italijos Žvaigždės ordiną. Šis prestižinis Italijos valstybinis apdovanojimas teikiamas žmonėms, svariai prisidėjusiems prie Italijos draugiškų ryšių su kitomis šalimis gerinimo. Apdovanojimą skiria Italijos Respublikos Prezidentas, Užsienio reikalų ministro siūlymu.

Rugsėjo 19 d. Italijos ambasadoje Vilniuje vykusioje ceremonijoje garbingą apdovanojimą prekybos rūmų prezidentei perdavė Italijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Stefano Taliani de Marchio. Italijos Žvaigždės ordinas (Ordine della Stella d‘Italia) Italijos ambasados siūlymu I.Gaižutytei buvo suteiktas už ypatingus nuopelnus skatinant Italijos ir Lietuvos kultūrinius ir ekonominius santykius.

Tardamas sveikinimo žodį iškilmingos ceremonijos metu ambasadrius S. Taliani de Marchio teigė, kad per savo veiklos metus Italijos ir Lietuvos prekybos rūmuose dr. Ieva Gaižutytė, kartu su savo vyru advokatu Ugo Meucci, tapo ne tik patikimais ambasados partneriais, bet ir artimais draugais. „Dr. Ievos Gaižutytės indėlis puoselėjant bendrus Lietuvos ir Italijos santykius yra neabejotinas. Per daugelį savo veiklos metų tiek Lietuvos ambasadoje Italijos Respublikoje, tiek prekybos rūmuose, ji nuolat dėjo didžiules pastangas kuriant bendrus abiejų šalių ryšius kultūros, ekonomikos ir verslo srityse.“ Ambasadorius taip pat džiaugėsi, kad pastarųjų metų investiciniai ir prekybiniai rodikliai tarp Italijos ir Lietuvos sparčiai auga ir tai, jo manymu, yra ir dr. Ievos Gaižutytės nuopelnas.

Tuo tarpu, Italijos ir Lietuvos prekybos rūmų prezidentė dr. Ieva Gaižutytė, dėkodama už garbingą apdovanojimą pabrėžė, jog jį dalijasi su visais Italijos ir Lietuvos rūmų steigėjais. Prisimindama nuveiktus pastarųjų metų darbus – asistavimą kuriant naujas įmones Lietuvoje, suorganizuotas tarptautines konferencijas, paviljonus parodose ir kitas iniciatyvas, skatinančias dvišalius verslo santykius – I.Gaižutytė ambasadoriui S.Taliani de Marchio įsipareigojo ir toliau siekti naujų tikslų. O juos mato dar ne pilnai realizuotose srityse, tokiose kaip gyvybės mokslai, informacinės ir ryšių technologijos, atsinaujinanti energija, pažangiosios technologijos, pramonės inžinerija, logistika ir krašto apsauga.

Nuo 2005 m. Ieva Gaižutytė dirbo profesorės asistente Federico II universitete, 2006 m. pradėjo eiti Lietuvos Respublikos kultūros atašė pareigas Romoje, nuo 2011 m. – Italijos ir Lietuvos prekybos rūmų prezidentė.

Kasmet taikant griežtą atranką už ypatingus nuopelnus šioje srityje įteikiama tik iki 100 apdovanojimų visame pasaulyje. Lietuvoje šis prestižinis apdovanojimas yra įteiktas daugiau nei dešimt lietuvių (Violetai Urmanavičiūtei-Urmana, Virgilijui Noreikai, Eimantui Nekrošiui, Rūtai Prusevičienei, Gintautui Kėvišui, Vytui Dolinskui ir kt), kurie puoselėja draugiškus ryšius su Italija kultūros, švietimo, mokslo ir kitose srityse.

Renginio video galite pamatyti čia.

Nuotrauka: dr. Ieva Gaižutytė su Italijos Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Stefano Taliani de Marchio