Š.m. sausio 15 d. Italijos ir Lietuvos prekybos rūmai dalyvavo Sicilijos Trečiojo amžiaus universiteto renginyje, kuris vyko Panitteri rūmuose Sambukoje. Vakaras buvo skirtas Lietuvos pristatymui. Renginį atidarė Sambukos meras Leo Ciaccio, auditoriją pasveikino vicemeras švietimo reikalams Pippo Oddo, pranešimą „Lietuva: istorija, kultūra ir tradicijos“ skaitė Italijos ir Lietuvos prekybos rūmų prezidentė dr. Ieva Gaižutytė. Susirinkusiai 70-ties žmonių auditorijai buvo pateikti svarbiausi Lietuvos istoriniai faktai, supažindinta su šalies kultūros ypatybėmis, tradicijomis ir papročiais. Prisiminti ir Sausio 13-osios įvykiai, prisidėję prie Sovietų Sąjungos žlugimo. Auditorija buvo itin smalsi, uždavinėjo įvairius klausimus apie šalies mokslo pasiekimus, verslo galimybes bei turizmo pasiūlą.

Po seminaro kartu su Italijos viešbučių asociacija buvo surengta lietuviškų ir sicilietiškų patiekalų vakarienė. Agridžento viešbučių mokyklos studentai ruošė patiekalus. Tai pradžia ateities dialogui enogastronomijos srityje, vystant dvišalius mainus.