Tarp Italijos ir Lietuvos prekybos rūmų, Francesco Cacopardi (Gatti amatų instituto Milane ir Moncoje vadovo) ir Sergio Baronchelli (Italijos ambasados Vilniuje akredituoto advokato) pasirašytas bendradarbiavimo protokolas, kuriuo siekiama skatinti verslo bei prekybos tarp Italijos ir Lietuvos mainus, padedant verslo institucijoms internacionalizuotis.

Sergio Baronchelli ir Francesco Cacopardi, operatyviai veikdami Milano teritorijoje, Moncoje ir jų provincijose, viešins prekybos rūmų iniciatyvas, teiks dvišalius verslo pasiūlymus ir organizuos verslo susitikimus su Lombardijos įmonėmis.

Pranešama, kad Sergio Baronchelli yra paskirtas Italijos ir Lietuvos prekybos rūmų atstovu Lombardijos regione.