1918 m. vasario 16 dieną Lietuvos Taryba vienbalsiai pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, paskelbusį, kad Lietuva tampa nepriklausoma valstybe. Šiais metais švenčiame 99-uosius Lietuvos nepriklausomybės metus.

Šia proga Italijos ir Lietuvos prekybos rūmai linki visiems vienybės, išminties ir prasmingų darbų.